CercetareActiv_profesionalapublicatiidate_personalecvcontact
romEngl

Research

Research domains
The domain 65H101 or G.1.5.2 is represented by:
 • Numerical methods for nonlinear equation solving:
  • Cira O. şi Măruşter Şt. - Metode numerice pentru ecuaţii neliniare - Ed. Matrix, Bucureşti (în curs de apariţie)
  • Cira O. şi Cira C.M. - The algorithm that determines the start iteration of the Halley - Altman method - in SYNACS 2007 - 9th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (în curs de apariţie).
  • Popovici P., Cira O. - Rezolvarea numerică a ecuaţiilor neliniare - Ed. SigNata, Timişoara, 1992, ISBN 973-551-0025-1- photo .
 • Attraction basins - photo :
  • Cira O. - Osculating Parabola Method and Numerical Experiments on Attraction Basins. - Tehnical report, Universitatea de Vest Timişoara, 2001.
  • Cira O. - Numerical Experiments on Attraction Basin. - Advanced Modeling and Optimization (AMO), 2(3):122-134, 2001.
  • Cira O. şi Bucerzan D. - Graphics Reprezentation of Attraction Basins for Iterative Method of Approximating the Roots to Nonlinear Equations. - Analele Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Matematică, fascicola: Matematică-Informatică, 10(4):13-20, 2000.
  • Cira O. şi Şandru A. - Numerical Experiments for Attraction Basins of Broyden´s Method. - Analele Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Matematic˘a, fascicola: Matematică-Informatică, pages 181-186, 2002.
  • Cira O. - Convergence Domain of the Iterative Methods - in Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1630 in BAM, pages 124-132. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, January 1999.
  • Cira O. - Numerical Experiments for Convergence Domain - in Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1646 in BAM, pages 129-146. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, August 1999.
  • Cira O. şi Bucerzan D. - Graphics Reprezentation of Attraction Basins for Iterative Method of Approximating the Roots to Nonlinear Equations - in Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing SYNACS 2000, number 01-20 in RISC-Linz Report Series, pages 69-72. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Universitatea de Vest din Timişoara, 4-6 Octomber 2000.
  • Cira O. - The Attraction Basins for Iterative Method - In Proceedings of the Eighth Symposium of Mathematics and its Applications, pages 39-46. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 4-7 November 1999.
The domain 65H051 or G.1.52is represented by:
 • Numerical methods for algebric equation solving:
  • Cira O. şi Cira C.M. - The optimum convergence condition for the Durand-Kerner type simultaneons inclusion method - IEEE Computer Society, Eighth International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNACS '06), pp. 171-174.
  • Cira O. - Rezolvarea numerică a ecuaţiilor algebrice. - PhD thesis, Universitatea de Vest din Timişoara, 1998.
  • Cira O. - Metode numerice pentru rezolvarea ecuaţiilor algebrice - Ed. Academiei, Bucureşti, 2005. (în curs de apariţie).
  • Cira O. şi Cira C. M. - Numerical Methods for Algebraic Equations, volume MB-30 - PAMM Centre, Technical University, Budapest, September 2004. ISSN 1417 278 X.
  • Cira O. - Algorithm for Determination of Initial Iteration of Numerical Methods for the Solution of Nonlinear Equation. - An. Universitatea de Vest din Timişoara, Ser. Sti. Mat., XXVI, fasc. 3:17-23, 1988.
  • Cira O. şi Cira C. M. - Metode simultane de incluziune Wang-Zheng cu corecţii. - Analele Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Matematică, fascicola: Matematică-Informatică, 20(8):99-122, 2004.
  • Cira O. şi Ivan A. - Algorithm for Approximating the Roots of Polynomial Equation. - Buletinul Ştiinşific al Universităţii Politehnica din Timişoara, 41(55):108-114, 1996.
  • Cira O. and Ivan A. - Algorithm for the Simultaneous Determination of All Real Zeros of a Polynomial from R[x]. - Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnice din Timişoara, 42(56):24-31, 1997.
  • Cira O. - Parabola Method-Polynomial Rootfinder. - An. Universităţii de Vest din Timişoara, Ser. Matematică-Informatică, XL, fasc. special:65-79, 2002.
  • Cira O. - Osculating Parabola Method and Numerical Experiments on Attraction Basins. - Technical report, Universitatea de Vest din Timişoara, 2001.
  • Cira O. - Algorithm for Approximating the Roots of Polynomial Equations. - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1286 in BAM, pages 469-478. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, May 1996.
  • Cira O. - terative Methods for the Determination of Polynomial Factors. - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1494 in BAM, pages 183-190. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, September 1998.
  • Cira O. - Lehmer-Schur-Newton Algorithm for Solving the Algebraic Equation. - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1723 in BAM, pages 69-78. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, April 2000.
  • Cira O. - Approximate Zeros of Algebraic Polynomials with Higer Convergence Order Mixture Methods. - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1732 in BAM, pages 27-36. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, June 2000.
  • Cira O. - Lehmer-Schur-Euler-Chebyshev Method for Approximation the All Zeros of Algebraic Polynomials. - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1773 in BAM, pages 47-56. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, August 2000.
  • Cira O. - Some New Aspects Regarding the Parabola Method. - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1854 in BAM, pages 153-164. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, May-June 2001.
  • Cira O. - Polyzeros-Hybdrid Method for Algebraic Equations Solving. - In Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing SYNACS 01, number 01-20 in RISC-Linz Report Series, pages 182-196. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Universitatea de Vest din Timi¸soara, 2-5 Octomber 2001.
  • Cira O. - Parabola Method-Polynomial Rootfinder. - In Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing SYNASC 02, 4th International Workshop, pages 76-88. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Universitatea de Vest din Timişoara, Ed. Mirton, Timişoara, 9-12 Octomber 2002.
  • Cira O. şi Cira C. M. - Halley type simultaneous inclusion methods. - In The 6th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computation, pages 0-0. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Department of Computer Science, Universitatea de Vest din Timişoara, Ed. Mirton, Timişoara, 26-30 September 2004.
  • Cira O. - Iterative Methods for the Determination of Polynomial Factors. - Conferinţa de analiză şi aplicaţii - cu ocazia semicentenarului Universităţii de Vest din Timişoara, pages 101-110, 14-15 November 1998.
  • Cira O. - Algorithm for Approximate the Roots of Algebraic Equations. - In Proceedings of the second Symposium of Mathematics and its Applications, pages 175-179. Timi¸soara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 30-31 Octomber 1987.
  • Cira O. - Algorithm for the Simultaneous Determination of All Real Zeros of the Polynomial from R[x]. - In Proceedings of the third Symposium of Mathematics and its Applications, pages 233-242. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 3-4 November 1989.
  • Cira O. - Metoda Bairstow. - In Proceedings of the fifth Symposium of Mathematics and its Applications, pages 57-64. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 29-30 Octomber 1993.
  • Cira O. - Bairstow Methods of Order 3. - In Proceedings of the seventh Symposium of Mathematics and its Applications, pages 79-84. Timi¸soara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 6-9 November 1997.
  • Cira O. - The Damped Newton´s Type ofMethods. - In Proceedings of the 9th Symposium of Mathematics and its Applications, pages 0-0. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 2-3 November 2001.
  • Cira O. - Algoritm pentru determinarea zerourilor polinoamelor cu coeficienţi complecşi de grad superior. - In Lucrările Sesiunii Ştiinţifice a Centrului de Calcul al Universităţii din Bucureşti, pages 317-324, 20-21 Februarie 1987.
  • Cira O. - Algoritmul Lehmer-Schur-Newton de rezolvarea ecuaţiilor algebrice. - In Conferin ţa de Informatic ă Teoretic ă şi Tehnologii Informatice, Tehnologii informatice pentru anii 2000, pages 21-28. Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii "Ovidius" din Constanţa şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti, 25-27 May 2000.
  • Cira O. - Algorithm for the Simultaneous Determination of All Real Zeros of the Polynomial from R[x]. - In Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, ediţia a II-a, pages 85-93, May 1994.
  • Cira O. - The Solving of the Algebraic Equation with Parallel Algorithms. - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 15, pages 153-166, 16-17 May 1996.
  • Cira O. - Metoda Bairstow de ordinul 3. - In Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, ediţia a IV-a, volume 2, pages 5-12, 30-31 Octomber 1997.

Member in grants
 • Grantul Medii inteligente pentru softwere ştiinţific, Chairman prof. dr. Ştefan Măruşter, Universitatea de Vest din Timişoara, 1996;
 • Grantul Modele distribuite pentru rezolvarea problemelor complexe, grantul INFOSOC 2001-2001, Chairman prof. univ. dr. Viorel Negru, Universitatea de Vest din Timişoara, 2001.

Inventions and innovationsi
 • Innovation brevet Tehnologie de prelucrare a camelor de precizie pe centre de prelucrare, 1986;

Other activities
 • Art expositions entitled " Bazine de atracţie" (Attraction basins) - computer graphics. Delta National Gallery of Arad, 4-17 February 2000. - click for images