CercetareActiv_profesionalapublicatiidate_personalecvcontact
romEngl

Publicaţii

Cărţi
 • Cărţi în edituri din străinătate:
 • Cărţi în edituri centrale din România:
  • Cira O. - Metode numerice pentru rezolvarea ecuaţiilor algebrice - Ed. Academiei, Bucureşti, 2005, 501 pagini - cuprins şi prefaţă - foto

Cursuri universitare
  • Cira O. and Popescu M. - Qbasic. Elemente de programare şi aplicaţii. - Centrul de Multiplicare al Universităţii "Aurel Vlaicu", Arad, 1996, 72 pagini (73% Cira, 27% Popescu). ISBN 973-98366-5-8. - foto
  • Cira O. - Curs de "Bazele Informaticii şi Programării Calculatoarelor" - Centrul de Multiplicare al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, 1994.
  • Cira O. - Curs de "Programarea şi Utilizarea Calculatoarelor" - Centrul de Multiplicare al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, 1993.

Articole
 • Articole în reviste de specialitate:
  • Cira O. - Numerical Experiments on Attraction Basin. Advanced Modeling and Optimization (AMO) - 2(3):122-134, 2001.
 • Articole în Analele Universităţii Politehnica din Timişoara:
  • Cira O. and Ivan A. - Algorithm for Approximating the Roots of Polynomial Equation - Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, 41(55):108-114, 1996.
  • Cira O. and Ivan A. - Algorithm for the Simultaneous Determination of All Real Zeros of a Polynomial from R[x] - Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, 42(56):24-31, 1997.
  • Dobre I., Motişan M., Lengyel Z., and Cira O. - Study of Strees and Strain State of Lathe Body Finite Element - Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, 35(49):7-13, 1990.
 • Articole în Analele Universităţii de Vest din Timişoara:
  • Cira O. - Algorithm for Determination of Initial Iteration of Numerical Methods for the Solution of Nonlinear Equation - An. Universitatea de Vest din Timişoara, Ser. Sti. Mat., XXVI, fasc. 3:17-23, 1988.
  • Cira O. - Parabola Method-Polynomial Rootfinder - An. Universităţii de Vest din Timişoara, Ser. Matematică-Informatică, XL, fasc. special:65-79, 2002.
 • Articole în Analele Universităţii "Aurel Vlaicu":
  • Cira O. and Cira C. M. - Metode simultane de incluziune Wang-Zheng cu corecţii - Analele Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Matematică, fascicola: Matematică-Informatică, 20(8):99-122, 2004.
  • Cira O. and Bucerzan D. - Graphics Reprezentation of Attraction Basins for Iterative Method of Approximating the Roots to Nonlinear Equations - Analele Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Matematică, fascicola: Matematică-Informatică, 10(4):13-20, 2000.
  • Cira O. and Şandru A. - Numerical Experiments for Attraction Basins of Broyden´s Method - Analele Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Matematică, fascicola: Matematică-Informatică, pages 181-186, 2002.
 • Preprinturi:
  • Cira O. - Osculating Parabola Method and Numerical Experiments on Attraction Basins - Technical report, Universitatea de Vest din Timişoara, 2001.
 • Articole în lucrările sesiunilor de comunicări ştiinţifice Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings (PAMM), Interuniversity Network in Central Europe:
  • Cira O. - Algorithm for Approximating the Roots of Polynomial Equations - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1286 in BAM, pages 469-478. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, May 1996.
  • Cira O. - Iterative Methods for the Determination of Polynomial Factors - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1494 in BAM, pages 183-190. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, September 1998.
  • Cira O. - Lehmer-Schur-Newton Algorithm for Solving the Algebraic Equation - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1723 in BAM, pages 69-78. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, April 2000.
  • Cira O. - Approximate Zeros of Algebraic Polynomials with Higer Convergence Order Mixture Methods - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1732 in BAM, pages 27-36. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, June 2000.
  • Cira O. - Lehmer-Schur-Euler-Chebyshev Method for Approximation the All Zeros of Algebraic Polynomials - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1773 in BAM, pages 47-56. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, August 2000.
  • Cira O. - Some New Aspects Regarding the Parabola Method - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1854 in BAM, pages 153-164. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, May-June 2001.
  • Cira O. - Convergence Domain of the Iterative Methods - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1630 in BAM, pages 124-132. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, January 1999.
  • Cira O. - Numerical Experiments for Convergence Domain - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1646 in BAM, pages 129-146. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, August 1999.
  • Cira O. - The Convergence Conditions of the Method of Simple Iterations for Equations with Standard Finite Differences and with Corrections Associated to a Quasi-linear Problem at Limit - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1523 in BAM, pages 124-132. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, July 1998.
  • Cira O., Barbu I., and Clepcea A. - The Mathematical Modeling of the Draft Tehnological Process when Realizing Cotton and Polyester Yarns - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1647 in BAM, pages 147-154. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, August 1999.
 • Articole în lucrările sesiunilor de comunicări SYNACS, organizate de Institutul de Calcul Simbolic al Universităţii "Johannes Kepler" din Linz, Austria şi de Departamentul de Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara:
  • Cira O. - Polyzeros-Hybdrid Method for Algebraic Equations Solving - In Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing SYNACS 01, number 01-20 in RISC-Linz Report Series, pages 182-196. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Universitatea de Vest din Timişoara, 2-5 Octomber 2001.
  • Cira O. - Parabola Method-Polynomial Rootfinder - In Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing SYNASC 02, 4th International Workshop, pages 76-88. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Universitatea de Vest din Timişoara, Ed. Mirton, Timişoara, 9-12 Octomber 2002.
  • Cira O. and Cira C. M. - Halley type simultaneous inclusion methods - In The 6th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computation, pages 0-0. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Department of Computer Science, Universitatea de Vest din Timişoara, Ed. Mirton, Timişoara, 26-30 September 2004.
  • Cira O. and Bucerzan D. - Graphics Reprezentation of Attraction Basins for Iterative Method of Approximating the Roots to Nonlinear Equations - In Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing SYNACS 2000, number 01-20 in RISC-Linz Report Series, pages 69-72. Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz, Austria and Universitatea de Vest din Timişoara, 4-6 Octomber 2000.
 • Articole în lucrările Conferinţei de analiză şi aplicaţii - cu ocazia semicentenarului Universităţii de Vest din Timişoara:
  • Cira O. - Iterative Methods for the Determination of Polynomial Factors - In Conferinţa de analiză şi aplicaţii - cu ocazia semicentenarului Universităţii de Vest din Timişoara, pages 101-110, 14-15 November 1998.
 • Articole în lucrările sesiunii Matematici şi Aplicaţii organizate de Universitatea Politehnica din Timişoara:
  • Cira O. - Algorithm for Approximate the Roots of Algebraic Equations - In Proceedings of the second Symposium of Mathematics and its Applications, pages 175-179. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 30-31 Octomber 1987.
  • Cira O. - Algorithm for the Simultaneous Determination of All Real Zeros of the Polynomial from R[x] - In Proceedings of the third Symposium of Mathematics and its Applications, pages 233-242. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 3-4 November 1989.
  • Cira O. - Metoda Bairstow - In Proceedings of the fifth Symposium of Mathematics and its Applications, pages 57-64. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 29-30 Octomber 1993.
  • Cira O. - Bairstow Methods of Order 3 - In Proceedings of the seventh Symposium of Mathematics and its Applications, pages 79-84. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 6-9 November 1997.
  • Cira O. - The Damped Newton´s Type ofMethods - In Proceedings of the 9th Symposium of Mathematics and its Applications, pages 0-0. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 2-3 November 2001.
  • Cira O. - The Attraction Basins for Iterative Method - In Proceedings of the Eighth Symposium of Mathematics and its Applications, pages 39-46. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 4-7 November 1999.
  • Cira O. - Equations with Finite Differences Corresponding to the Bilocal Quasi-Linear Problems at Limit - In Proceedings of the third Symposium of Mathematics and its Applications, pages 23-32. Timişoara Research of the România Academy and "Politehnica" University of Timişoara, 3-4 November 1989.
 • Articole în Lucrările Sesiunii Ştiinţifice a Centrului de Calcul al Universit ăţii din Bucureşti:
  • Cira O. - Algoritm pentru determinarea zerourilor polinoamelor cu coeficienţi complecşi de grad superior - In Lucrările Sesiunii Ştiinţifice a Centrului de Calcul al Universităţii din Bucureşti, pages 317-324, 20-21 Februarie 1987.
 • Articole în Conferinţa de Informatică Teoretică şi Tehnologii Informatice, Tehnologii informatice pentru anii 2000 organizat de Universitatea Ovidius din Constanţa şi de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti:
  • Cira O. - Algoritmul Lehmer-Schur-Newton de rezolvarea ecuaţiilor algebrice - În Conferinţa de Informatică Teoretică şi Tehnologii Informatice, Tehnologii informatice pentru anii 2000, pages 21-28. Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii "Ovidius" din Constanţa şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti, 25-27 May 2000.
 • Articole în Lucrările sesiunilor ştiinţifice organizate de Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad:
  • Cira O. - Algorithm for the Simultaneous Determination of All Real Zeros of the Polynomial from R[x] - In Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, ediţia a II-a, pages 85-93, May 1994.
  • Cira O. - The Solving of the Algebraic Equation with Parallel Algorithms - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 15, pages 153-166, 16-17 May 1996.
  • Cira O. - Metoda Bairstow de ordinul 3 În Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, ediţia a IV-a, volume 2, pages 5-12, 30-31 Octomber 1997.
  • Cira O. - Ecuaţii cu diferenţe finite corespunzătoare problemelor la limită bilocale cvasiliniare - În Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, ediţia I, pages 82-95, 7-8 May 1992.
  • Barbu I., Cira O., Wille A., Dabîca R., Cocârcă N., and Caţavei M. - Contribuţii privind proiectarea amestecurilor fibroase tip bumbac - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 12, pages 202-207, 16-17 May 1996.
  • Barbu I., Cira O., Wille A., Dabîca R., Cocârcă N., and Spătaru O. - Influenţa caracteristicilor fibrelor asupra caracteristicilor fibrelor - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 12, pages 208-213, 16-17 May 1996.
  • Barbu I., Cira O., Barbu C., and Popa E. - Studiu privind influnţa cotei de participare a PES asupra LR a firului realizat dintr-un amestec binar - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 12, pages 214-218, 16-17 May 1996.
  • Radu I., Ursu Fischer N., and Cira O. - Consideraţii privind un model matematic pentru studiul dinamic al unui sistem oscilant pneumatic la mersul în gol - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 5, pages 149-155, 16-17 May 1996.
 • Articole şi cărţi în domenii complementare, realizate în colaborare cu specialişti din alte domenii:
  • Müller I. and Cira O. - Maşini electrice monofazate. Ed. Mirton, Timişoara, 2004.
  • Dobre I., Motişan M., Lengyel Z., and Cira O. - Study of Strees and Strain State of Lathe Body Finite Element - Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, 35(49):7-13, 1990.
  • Cira O., Barbu I., and Clepcea A. - The Mathematical Modeling of the Draft Tehnological Process when Realizing Cotton and Polyester Yarns - In Bulletins for Applied and Computing Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Interuniversity Network in Central Europe, number 1647 in BAM, pages 147-154. Caretaken by the PAMM-Centre at the Technical University of Budapest, August 1999.
  • Barbu I., Cira O., Wille A., Dabîca R., Cocârcă N., and Caţavei M. - Contribuţii privind proiectarea amestecurilor fibroase tip bumbac - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 12, pages 202-207, 16-17 May 1996.
  • Barbu I., Cira O., Wille A., Dabîca R., Cocârcă N., and Spătaru O. - Influenţa caracteristicilor fibrelor asupra caracteristicilor fibrelor - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 12, pages 208-213, 16-17 May 1996.
  • Barbu I., Cira O., Barbu C., and Popa E. - Studiu privind influnţa cotei de participare a PES asupra LR a firului realizat dintr-un amestec binar - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 12, pages 214-218, 16-17 May 1996.
  • Radu I., Ursu Fischer N., and Cira O. - Consideraţii privind un model matematic pentru studiul dinamic al unui sistem oscilant pneumatic la mersul în gol - In Proceedings of the Scientific Communications Meeting of "Aurel Vlaicu" University, third edition, volume 5, pages 149-155, 16-17 May 1996.

Articole comunicate la simpozioane, altele decât cele prezentate mai sus:
 • Articolul Generare de program COBOL în:
  • Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice ediţia a III-a Calitate şi eficienţa în creaţia tehnico-ştiinţifică, 5-6 August 1983, Arad;
  • Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice, 13-15 Octombrie 1983, Arad;
  • Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Tendinţe în proiectarea şi fabricarea maşinilor electrice", 17-18 Februarie 1984, Timişoara;
  • Sesiunea de comunicări "Tehnologii actuale şi de perspectivă", 11-12 Mai 1984, Braşov;
  • Sesiunea inter-judeţeană de comunicări tehnico-ştiinţifice, 18-21 Octombrie 1984, Sibiu;
 • Articolul Calculatorul folosit în demonstrarea unor teoreme în:
  • Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice, 13-15 Octombrie 1983, Arad;
  • Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Tendinţe în proiectarea şi fabricarea maşinilor electrice", 17-18 Februarie 1984, Timişoara;
  • Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice "Calitate şi eficienţa în creaţia tehnico-ştiinţifică" editia a VI-a, 18-19 Iulie 1986, Arad;
 • Articolul Tehnologie de prelucrare a camelor plane de precizie, pe centre de prelucrare în:
  • Sesiunea de comunicări "Tehnologii actuale şi de perspectivă", 11-12 Mai 1984, Braşov;
  • Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice "Tehnologii", 17-19 Mai 1984, Arad;
  • A V-a sesiune de comunicări tehnico-ştiinţifice, 12-13 iulie 1984, Cugir;
 • Articolul Bibliotecă FOTRAN pentru ecuaţii neliniare (în colaborare cu mat. Han Nicolae), în:
  • Sesiunea inter-judeţeană de comunicări tehnico-ştiinţifice ediţia a VI-a, 1-2 Noiembrie 1984, Arad;
  • Sesiunea naţională de comunicări tehnico-ştiinţifice pentru tineret TEHNIC 2000 ediţia a IV-a, aprilie 1985, Timişoara;
 • Articolul Metodă de aproximare a unor curbe uniform continue cu arce de cercuri de cea mai bună aproximare în: Sesiunea inter-judeţeană de comunicări tehnico-ştiinţifice ediţia a VI-a, 1-2 Noiembrie 1984, Arad;
 • Articolul Proiectarea constructiv tehnologică a angrenajelor melcate cu ajutorul calculatorului (în colaborare cu ing. Elekes Carol) în: Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice din 23-25 Mai 1985, Arad;
 • Articolul Proiectarea asistatî de calculator a frezelor melc pentru roţi de lanţ (în colaborare cu ing. Elekes Carol) în: Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice din 23-25 Mai 1985, Arad;
 • Articolul Metode şi algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor algebrice în: Sesiunea inter-judeţeană de comunicări ştiinţifice, 14-15 Noiembrie 1985, Arad;
 • Articolul Asupra metodei Lehmer-Schur pentru ecuaţii algebrice în: Seminarul de Informatică şi Analiză Numerică (SIAN), Octombrie 1986, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Articolul Algoritm pentru determinarea rădăcinilor polinoamelor cu coeficienţi complecşi de grad superior în: Lucrările celui de al II-lea Simpozion de Matematici si Aplicaţii al IPTV Timişoara, 30-31 Octombrie 1987, Timişoara;
 • Articolul Analiza comportării motorului cu curent continuu cu buclă de reglaj cu ajutorul calculatorului (în colaborare cu ing. Băjan Liviu) în: Sesiunea de comunicări ştiinţifice, 28-29 Octombrie 1988, Arad;
 • Articolul Optimizarea regimurilor de funcţionare ale acţionărilor de curent continuu cu turaţie reglabilă prin asimilare numerică (în colaborare cu ing. Băjan Liviu) în: Sesiunea de comunicări tehnico-ştiinţifice, 16-18 Noiembrie 1988, Arad;
 • Articolul Algoritm pentru determinarea iteraţiei de start pentru metode iterative de rezolvare a sistemelor neliniare cu ajutorul calculatorului în: Sesiune de comunicări tehnico-ştiinţifice,16-18 Noiembrie 1988, Arad;
 • Articolul Algoritm pentru determinarea marginilor zerourilor polinoamelor din C[z] şi R[x] în: Lucrările celui de al III-lea Simpozion de Matematici şi Aplicaţii al IPTV Timişoara, 3-4 Noiembrie 1989, Timişoara;
 • Articolul Algoritm pentru determinarea iteraţiei de start pentru metode de rezolvare a ecuaţiilor neliniare în: Lucrările celui de al III-lea Simpozion de Matematici şi Aplicaţii al IPTV Timişoara, 3-4 Noiembrie 1989, Timişoara;
 • Articolul Aplicarea metodei elementului finit în studiul stării de tensiune şi deformaţie la batiul de strung (în colaborare cu Dobre I. şi Motişan M.) în: Lucrările celui de al III-lea Simpozion de Matematici şi Aplicaţii al IPTV Timişoara, 3-4 Nnoiembrie 1989, Timişoara;
 • Articolul Inversarea matricelor celular tridiagonale şi simetrice în: Seminarul de Informatică şi Analiză Numerică (SIAN), Octombrie 1990 Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Articolul Metodă cu diferenţe finite corectate pentru probleme la limită slab neliniare, în: Seminarul de Informatică şi Analiză Numerică (SIAN), Octombrie 1992, Universitatea de Vest din Timişoara;